Το όραμά μας

«Προστατεύουμε το περιβάλλον, διασφαλίζουμε το μέλλον»

Η αποστολή μας

  • Η επίτευξη των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης.
  • Η αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
  • Η καλλιέργεια σωστών αξιών και συνηθειών.

Οι αξίες μας

  • Ηγετικότητα: Eργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον

  • Ακεραιότητα: Είμαστε, αυτοί που λέμε ότι είμαστε.

  • Ποιότητα: Αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά.

  • Συνεργασία: Προωθούμε τη συλλογική προσπάθεια.

  • Λογοδοσία: Λογοδοτούμε για τις πράξεις μας.

Η Στρατηγική μας

Η Στρατηγική μας

Η στρατηγική της Green Dot εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς:

Επικοινωνία

Το Σύστημα, ετοιμάζει ετήσια και υλοποιεί επικοινωνιακή στρατηγική για α) το καταναλωτικό κοινό (οικιακό τομέα) και β) τους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση οικονομικούς φορείς (βιομηχανικό/εμπορικό τομέα), με στόχο την επιδίωξη κάλυψης των ποσοτικών στόχων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κονδύλι από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συστήματος.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης εφαρμόζεται συνολικά για όλη την Κύπρο, προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ρεύματος αποβλήτων.

Το  μήνυμα της Green Dot προς την κοινωνία είναι «Ζήσε το σύγχρονο ΕΥ ΖΗΝ». Για μας το σύγχρονο ΕΥ ΖΗΝ σημαίνει «Δείξε σεβασμό και Κτίσε καλές συνήθειες». Εντάσσουμε την ανακύκλωση ως μια καλή συνήθεια μαζί με τη διατροφή, τη μάθηση, την άθληση και την ψυχαγωγία.

Επικοινωνία

Συνεργασία με τοπικές Αρχές

Συνεργασία με τοπικές Αρχές

Ο Οργανισμός, ακολουθώντας τη στρατηγική του για γεωγραφικές επεκτάσεις, εντάσσει στο πρόγραμμά του νέους Δήμους και Κοινότητες τηρώντας το στρατηγικό του πλάνο.

Συνεργασία με μεγάλες Εταιρείες

Oι βασικοί στόχοι της Green Dot  Cyprus είναι η προώθηση της Ανακύκλωσης και  η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης! Κι επειδή υπάρχουν μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο, που στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) τους θέτουν σε προτεραιότητα θέματα ανάλογου ενδιαφέροντος, είναι σημαντικό και ωφέλιμο για την Green Dot να δημιουργήσει εταιρικές συμμαχίες, τόσο στον τομέα της επικοινωνίας όσο και στον τομέα των εργασιών. 

Συνεργασία με μεγάλες Εταιρείες

Μονάδες Διαλογής

Μονάδες Διαλογής

Ο εκσυγχρονισμός των μονάδων διαλογής με στόχο την αναβάθμισή τους, τη βελτίωση της χωρητικότητάς τους και τη βελτίωση της ποιότητας του υλικού που εμπορευόμαστε, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας.

Δημιουργία περιφραγμένων χώρων ανακύκλωσης γυαλιών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, σε συνεργασία με πρωτοπόρες υπεραγορές, ο Οργανισμός προχώρησε στη δημιουργία 30 περιφραγμένων χώρων ανακύκλωσης γυαλιού στους χώρους στάθμευσης των υπεραγορών.

Υπάρχει μελλοντικός προγραμματισμός για δημιουργία ακόμα 20 περιφραγμένων χώρων, ως μέρος της Στρατηγικής του Οργανισμού.

Δημιουργία περιφραγμένων χώρων ανακύκλωσης γυαλιών

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Reskilling – Upskilling)

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Reskilling – Upskilling)

Ο Οργανισμός για να αντεπεξέλθει στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στη νέα πραγματικότητα ακολουθεί στρατηγικές επαναπροσδιορισμού και αναβάθμισης (reskilling και upskilling) του ανθρώπινου δυναμικού του, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα επαγγελματικής καριέρας.