Όσον αφορά την Κύπρο υπάρχουν και τα πιο κάτω σύμβολα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την Green Dot Κύπρου με στόχο να διευκολύνεται ο καταναλωτής στο σωστό διαχωρισμό των υλικών, προβάλλοντας παράλληλα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών-μελών μας.

Τo σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία PMD.

Τo σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία PMD.

To σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Χαρτιού.

To σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Χαρτιού.

To σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Γυαλιού.

To σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Γυαλιού.

To σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Φυτοφαρμάκων.

To σύμβολο αυτό τοποθετείται σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται στην κατηγορία Φυτοφαρμάκων.