Συλλογή PMD και χαρτιού από κάδους

Οι συσκευασίες PMD και Χαρτιού είναι δυνατόν να συλλέγονται και από τους ειδικούς κάδους χρώματος μπλε για την κατηγορία PMD και καφέ για την κατηγορία Χαρτιού.

Οι κάδοι αυτοί είναι τοποθετημένοι σε μεγάλες πολυκατοικίες, σχολεία, δημόσια κτίρια και επαγγελματικά υποστατικά, όπου συνήθως υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

Οι κάδοι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους πολίτες που εργάζονται ή διαμένουν στα πιο πάνω κτίρια. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους κάδους γίνεται μια φορά την εβδομάδα, αναλόγως της ημέρας συλλογής από την περιοχή.