Διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες μας

Στην Green Dot, πιστεύουμε ότι η διαφάνεια και η ανοικτή επικοινωνία ανάμεσα στη διοίκηση, τους εργαζόμενους και τους μετόχους είναι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων μας.

Συνεπείς σε αυτή την αρχή, αναπτύσσουμε συνεχώς δομές και μηχανισμούς που μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε, να μοιραζόμαστε, να συμμετέχουμε.

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας

Η διασφάλιση της διαφάνειας και η πρόληψη φαινομένων διαφθοράς, στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας αποτελεί για εμάς ουσιαστικό ζήτημα. Γι’ αυτό εφαρμόζουμε τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας.

Ο συγκεκριμένος Κώδικας περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών και των κανόνων, που κατευθύνουν τις εσωτερικές μας διαδικασίες, αλλά και τις σχέσεις μας με συνεργάτες μας και τις κρατικές Αρχές.

Διοίκηση, διευθυντικά στελέχη, μέτοχοι και εργαζόμενοι δεσμεύονται όλοι στην εφαρμογή των κανόνων αυτών. Επιπλέον, επεκτείνουμε την ισχύ του Κώδικα και στους συνεργάτες μας. Για να διαβάσετε τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας, κλικ εδώ.