664.000 άτομα (81% του πληθυσμού) έχουν άμεση πρόσβαση στην ανακύκλωση συσκευασιών.

Οι στόχοι ανακύκλωσης καλύπτονται ως ακολούθως:

2020 Στόχοι μέχρι 2025 Στόχοι μέχρι 2030
Ανακύκλωση 74% 70% 70%
Γυαλί 35% 70% 75%
Χαρτί 120% 75% 85%
Αλουμίνιο 19% 50% 60%
Σίδηρο 266% 70% 50%
Πλαστικό 37% 50% 55%
Ξύλο 29% 25% 30%