Η συνεργασία της Green Dot Κύπρου με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ.) αποτελεί σταθμό για τη σωστή Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων.

Για πολλά χρόνια η ευθύνη για τη διαχείριση του Χαρτιού Μη Συσκευασίας δεν οριζόταν επακριβώς από τη νομοθεσία με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία αταξία, η οποία έλαβε τέλος με αυτή τη συμφωνία.

Στις 25 Ιανουαρίου, 2021 υπογράφηκε σημαντική συμφωνία μεταξύ του Προέδρου της ΔΙ.ΧΑ. κ. Απόστολου Αποστόλου και του Προέδρου της Green Dot κ. Μιχάλη Σπανού. Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη από την Green Dot της υποχρέωσης συλλογής και διαχείρισης του οικιακού ρεύματος του Χαρτιού Μη Συσκευασίας και είναι διάρκειας 3 ετών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ως “Χαρτί Μη Συσκευασίας” θεωρούνται τα ακόλουθα υλικά:

  1. εφημερίδες, φυλλάδια, διαφημιστικά, έντυπα σε δημοσιογραφικό χαρτί,
  2. περιοδικά, έντυπα, κατάλογοι, διαφημίσεις σε χαρτί ιλουστρασιόν,
  3. χαρτί γραφείου, φάκελοι επιστολές, χαρτί από εκτυπώσεις, ταμειακές αποδείξεις, τηλεφωνικοί κατάλογοι, χαρτόνι, κάρτες, θήκες αρχειοθέτησης και ταξινόμησης εγγράφων, εισιτήρια, χάρτινα καρούλια,
  4. χαρτί για παραγωγή έργων τέχνης,
  5. βιβλία, σχολικά σημειωματάρια και άλλο χαρτί για σχολική χρήση,
  6. χαρτί που χρησιμοποιείται για την παραγωγή οποιουδήποτε από τα είδη που αναφέρονται πιο πάνω, αλλά δεν περιλαμβάνει χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτες

Σύμφωνα με το μνημόνιο, η Εταιρεία Διαχείρισης Χαρτιού Μη Συσκευασίας αποφάσισε να ορίσει την Green Dot ως την αποκλειστική αντιπρόσωπο της για να εκτελεί, εκ μέρους της τις εγγραφές των υπόχρεων μελών, την παραλαβή των δηλώσεων και κατ’ επέκταση τις εισπράξεις.

Η Green Dot έχει υποχρέωση να συλλέγει το οικιακό Χαρτί Μη Συσκευασίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται.

Η συμφωνία έχει πάρει την έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος και άρχισε από την 1η Δεκεμβρίου, 2020.