Σήμα Ανακύκλωσης

Ανακύκλωση

είναι η διαδικασία μετατροπής ενός προϊόντος (π.χ. συσκευασίας) που έχει υπηρετήσει τον αρχικό του σκοπό, σε χρήσιμες πρώτες ύλες για την αξιοποίησή τους κατά τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος.

Μετά την ανάκτησή τους τα απόβλητα υλικών συσκευασίας οδηγούνται στις εγκαταστάσεις δευτερογενών πρώτων υλών (χαρτί ανακύκλωσης, πλαστικό ανακύκλωσης, μέταλλα και γυαλί).

Τα δευτερογενή υλικά χρησιμοποιούνται είτε για τα ίδια προϊόντα από τα οποία προέρχονται είτε για ειδικότερα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση υποκαθιστούν πρωτογενείς πρώτες ύλες.

Ανακύκλωση ειναι