Πιο κάτω θα βρείτε επίσης την επιστολή που πρέπει πάντα να συνοδεύει τις δηλώσεις και την επιστολή που μπορείτε να αποστείλετε στους προμηθευτές σας για να σας δώσουν τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να συμπληρώσετε τη δήλωση.

  1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
  2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ