Η διοίκηση της εταιρείας μας στηρίζεται και αντλεί έμπνευση από το όραμα, τις αρχές και τις αξίες της. Εργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον προωθώντας τη συλλογική προσπάθεια.

Ο Οργανισμός διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έξι από τα Μέλη του Δ.Σ. εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα υπόλοιπα τρία Μέλη εκπροσωπούν και ορίζονται από το ΚΕΒΕ. Πρόεδρος εκλέγεται από το ίδιο το Συμβούλιο ένας εκ των έξι Μελών που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

Τάξης “Α”

Τάξης “B”

Γραμματέας Εταιρείας

Προσωπικό

Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά της εταιρείας και σε κάθε βήμα που κάνουμε είναι η κινητήριος δύναμή μας. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες, αξιοποιούμε τα ταλέντα τους διατηρώντας ανοιχτό διάλογο μαζί τους μέσα σε ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.

Γνωρίστε μας

Μάριος Βραχίμης
Μάριος Βραχίμης
Σάββας Κοντός
Σάββας Κοντός
Κατερίνα Αθανασίου
Κατερίνα Αθανασίου
Στέλλα Χαραλάμπους
Στέλλα Χαραλάμπους
Ερατώ Παπαγεωργίου
Ερατώ Παπαγεωργίου
Γιάννης Οικονομίδης
Γιάννης Οικονομίδης
Αντώνης Μανώλη
Αντώνης Μανώλη
Ελένη Σάββα
Ελένη Σάββα
Χριστίνα Αχιλλέως
Χριστίνα Αχιλλέως
Αθηναίς Σαρδέλη
Αθηναίς Σαρδέλη
Ευγενία Κουταλιανού
Ευγενία Κουταλιανού
Μαρίνα Βασιλείου
Μαρίνα Βασιλείου
Ηρόδοτος Σάββα
Ηρόδοτος Σάββα
Μαριλένα Παπαδοπούλου
Μαριλένα Παπαδοπούλου