Η διοίκηση της εταιρείας μας στηρίζεται και αντλεί έμπνευση από το όραμα, τις αρχές και τις αξίες της. Εργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον προωθώντας τη συλλογική προσπάθεια.

Ο Οργανισμός διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έξι από τα Μέλη του Δ.Σ. εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα υπόλοιπα τρία Μέλη εκπροσωπούν και ορίζονται από το ΚΕΒΕ. Πρόεδρος εκλέγεται από το ίδιο το Συμβούλιο ένας εκ των έξι Μελών που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

Τάξης “Α”

Τάξης “B”

Γραμματέας Εταιρείας

Προσωπικό

Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά της εταιρείας και σε κάθε βήμα που κάνουμε είναι η κινητήριος δύναμή μας. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες, αξιοποιούμε τα ταλέντα τους διατηρώντας ανοιχτό διάλογο μαζί τους μέσα σε ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.

Γνωρίστε μας

Μάριος Βραχίμης
Μάριος Βραχίμης
Χριστιάνα Γεωργίου
Χριστιάνα Γεωργίου
Σάββας Κοντός
Σάββας Κοντός
Μαρίνος Στυλιανού
Μαρίνος Στυλιανού
Γεωργία Ευαγγέλου
Γεωργία Ευαγγέλου
Κατερίνα Αθανασίου
Κατερίνα Αθανασίου
Ελένη Σάββα
Ελένη Σάββα
Μαρίνα Βασιλείου
Μαρίνα Βασιλείου
Νικόλας Κλαρκ
Νικόλας Κλαρκ
Ηρόδοτος Σάββα
Ηρόδοτος Σάββα
Μαριλένα Παπαδοπούλου
Μαριλένα Παπαδοπούλου
Ειρήνη Κότροφου
Ειρήνη Κότροφου
Ευγενία Κουταλιανού
Ευγενία Κουταλιανού