Τη Δήλωση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ), είτε για τον Δεκέμβριο 2020 είτε για το τετράμηνο από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως 31η Μαρτίου 2021 μπορείτε να τη βρείτε πιο κάτω στην Δήλωση Ποσοτήτων Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ)