Οι Δηλώσεις Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ) χρειάζεται να υποβάλλονται ανά τριμηνία.