Πριν από την έναρξη δραστηριοποίησης της Green Dot το 2007, όλα τα απόβλητα αντιμετωπίζονταν ως σκουπίδια και κατέληγαν στις χωματερές. Η Κύπρος βρισκόταν στην τελευταία θέση του πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στα θέματα ανακύκλωσης. Σήμερα η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη. Με συνολική προσπάθεια η Κύπρος μπορεί και πρέπει να γίνει πρότυπο χώρας στη διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων έστω και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως νησί.

Η καλύτερη διαχείριση αποβλήτων προϋποθέτει

Πρόληψη

Να μην δημιουργούμε απόβλητα.

Μείωση

Μειώνουμε τη σπατάλη και την υπερκατανάλωση.

Επαναχρησιμοποίηση

Βρίσκουμε δημιουργικούς τρόπους να επαναχρησιμοποιούμε τα προϊόντα.

Ανακύκλωση

Ανακυκλώνουμε όλες τις συσκευασίες από πλαστικό, μέταλλο, χαρτί, γυαλί και ξύλο.

Ανάκτηση Ενέργειας

Τα υπολείμματα αποστέλλονται για ανάκτηση ενέργειας.

Τελική Διάθεση

Για τελικη ταφή μενει μόνο το 10% των αποβλήτων

Η παραγωγή Δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο είναι ψηλή

Ποσότητες αποβλήτων στην Κύπρο

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (τόνοι)
Οργανικά 250.000
Ανακυκλώσιμες συσκευασίες 120.000
Πράσινα (κλαδέμματα κτλ) 50.000
Σκουπίδια 130.000
ΣΥΝΟΛΟ 550.000

Η κύρια ευθύνη της Green Dot αφορά στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών