Πριν από την έναρξη δραστηριοποίησης της Green Dot το 2007, όλα τα απόβλητα αντιμετωπίζονταν ως σκουπίδια και κατέληγαν στις χωματερές. Η Κύπρος βρισκόταν στην τελευταία θέση του πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στα θέματα ανακύκλωσης. Σήμερα η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη. Με συνολική προσπάθεια η Κύπρος μπορεί και πρέπει να γίνει πρότυπο χώρας στη διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων έστω και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως νησί.

Η καλύτερη διαχείριση αποβλήτων προϋποθέτει

Πρόληψη

Να μην δημιουργούμε απόβλητα.

Μείωση

Μειώνουμε τη σπατάλη και την υπερκατανάλωση.

Επαναχρησιμοποίηση

Βρίσκουμε δημιουργικούς τρόπους να επαναχρησιμοποιούμε τα προϊόντα.

Ανακύκλωση

Ανακυκλώνουμε όλες τις συσκευασίες από πλαστικό, μέταλλο, χαρτί, γυαλί και ξύλο.

Ανάκτηση Ενέργειας

Τα υπολείμματα αποστέλλονται για ανάκτηση ενέργειας.

Τελική Διάθεση

0% καταλήγουν σε Χ.Υ.Τ.Α. μέσω της Green Dot Cyprus

Η παραγωγή Δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο είναι ψηλή

Ποσότητες αποβλήτων στην Κύπρο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική παραχθείσα ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων στην Κύπρο, ανήλθε σε 570 χιλιάδες τόνους, το 2021. Από την ποσότητα αυτή, μόνο οι 455 χιλιάδες τόνοι έτυχαν διαχείρισης.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ (2021) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (τόνοι)
Τελική Διάθεση (Απόρριψη) 354.30
Ανακύκλωση 80.39
Κομποστοποίηση 6.87
Ανάκτηση Ενέργειας 13.93
Μη Διαχείριση 114.51
ΣΥΝΟΛΟ 570.00

Η κύρια ευθύνη της Green Dot αφορά στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών