1. Ηλεκτρονική Εγγραφή

2. Μέσω προσωπικής συνάντησης για:

  • Καταβολή τέλους εγγραφής €50 + Φ.Π.Α, το οποίο πληρώνεται μόνο μια φορά κατά την εγγραφή.

  • Υπογραφή της Συμφωνίας Μέλους της Green Dot Κύπρου η οποία καθορίζει όλες τις παραμέτρους που διέπουν τη σχέση του Συστήματος με τους Μετόχους/Μέλη του. Η Συμφωνία είναι μία και μη διαπραγματεύσιμη και υπογράφεται απ΄ όλα τα Μέλη και Μετόχους. Αυτό διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιρειών που συμβάλλονται με το Σύστημα.