Είναι στρατηγική επιλογή της Green Dot Κύπρου να μην αναπτύσσει η ίδια δραστηριότητες συλλογής, διαλογής ή διαχείρισης των υλικών συσκευασίας. Αντίθετα, σχεδόν όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Συστήματος, τις προμηθεύεται από τον ιδιωτικό τομέα ενώ μπορεί να τις προμηθευτεί και από τις τοπικές Αρχές με τις οποίες συνεργάζεται.

Η προμήθεια αυτών των υπηρεσιών γίνεται μέσα από ανοικτούς διαγωνισμούς (προσφορές), κάτι το οποίο διασφαλίζει από τη μια τον υγιή ανταγωνισμό και από την άλλη ότι η Green Dot Κύπρου εκτελεί τα έργα της με αξιόπιστους οργανισμούς οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν την ψηλότερη δυνατή αξία υπηρεσίας για τα χρήματα που καταβάλλει το Σύστημα (best value for money).

Είναι λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η επιτυχία του Συστήματος της Green Dot Κύπρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της συνεργασίας του με τους ιδιωτικούς οργανισμούς διαχείρισης απορριμμάτων για συλλογή-μεταφορά και επεξεργασία και την ανταπόκριση των οργανισμών αυτών στις ανάγκες και τις επιδιώξεις του Συστήματος.

Ανακυκλώστε τις εμπορικές σας συσκευασίες

Εάν παραμένουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας σχετικά μεγάλες ποσότητες συσκευασιών μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα αδειοδοτημένο διαχειριστή-συνεργάτη της Green Dot Κύπρου για να αποφασίσετε από κοινού τον καλύτερο τρόπο συλλογής τους.

Ο διαχειριστής επιδοτείται από την Green Dot Κύπρου για κάθε τόνο υλικού που συλλέγει από τις εγκαταστάσεις των μελών της.

Επειδή όμως το κόστος του διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις που πρέπει να εξυπηρετήσει, την ποσότητα και το υλικό της συσκευασίας που θα συλλέξει, τον εξοπλισμό που πιθανόν να χρειαστεί και τις τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών πιθανό είτε να ζητήσει από εσάς να καλύψετε μέρος του κόστους ή να επιστρέψει σε εσάς μέρος του κέρδους που έχει.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι και στην περίπτωση που κάποιο μέλος πρέπει να επωμιστεί επιπρόσθετο κόστος δεν πληρώνει διπλά αφού οι εμπορικές συσκευασίες χρεώνονται λιγότερο από τις οικιακές.