Η εταιρεία μας έχει ως βασική της προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται. Έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ανεξάρτητα από τα μέσα στα οποία αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα ή αν σχετίζονται με προηγούμενους ή παρόντες υπαλλήλους, εργαζόμενους, πελάτες, ή προμηθευτές, μετόχους, χρήστες ισότοπων ή οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο δεδομένων.

Ενώ οι λόγοι μας βασίζονται στην ηθική και εταιρική ευθύνη, οι πρακτικές απορρήτου που περιγράφονται στην πολιτική αυτή αποσκοπούν στα εξής:

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας, εδώ.