Οι ευθύνες της Green Dot αποτυπώνουν την κοινή μας δέσμευση να συνεισφέρουμε θετικά και μακροπρόθεσμα σε ένα βιώσιμο μέλλον, επενδύοντας στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, στις τοπικές κοινωνίες, στις υπεύθυνες και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες.
Οι ευθύνες της Green Dot

Νομική Ευθύνη

Συμμόρφωση προς τις νομικές υποχρεώσεις της χώρας.

Εθνική Ευθύνη

Η συμβολή στη δημιουργία καλής περιβαλλοντικής εικόνας της Κύπρου.

Κοινωνική Ευθύνη

Η προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται οι άνθρωποι και όλοι οι ζώντες οργανισμοί.

Ευθύνη Διασφάλισης

του μέλλοντος των παιδιών μας.