Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται τα εγκεκριμένα τέλη του Συστήματος για τα έτη 2017-2024

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2017-2024 € Ανά τόνο
Οικιακές Συσκευασίες
Γυαλί 27,61
Χαρτόκουτο 44,78
Σίδηρος 90,62
Αλουμίνιο 20,31
PET 100,60
HDPE 100,60
Χάρτινες Συσκευασίες Υγρών 116,61
Άλλα ανακτήσιμα 124,50
Άλλα μη ανακτήσιμα 149,41
Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες
Χαρτοκιβώτιο 41,14
Πλαστικό 36,05
Ξύλο 11,80
Άλλα 47,76
Συσκευασίες Φυτοφαρμάκων € Ανά τόνο
Πρωτογενείς συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τα φυτοφάρμακα 380,00
Κύλινδροι Υγραερίου € Ανά τεμάχιο
Σιδερένιος Κύλινδρος Υγραερίου 1,00
Πλαστικός Κύλινδρος Υγραερίου 1,00
Κατηγορία Τόνοι Τέλος ανά έτος
1 0-1 100
2 1-2 142,5
3 2-5 237,5
4 5 -10 570
5 10-25 1,045
6 25-50 1,900