Τα οφέλη είναι πολλά

Με την ανακύκλωση 3 σελίδων χαρτιού την ημέρα…

μπορείς να σώσεις τη ζωή 17 δένδρων

Με την ανακύκλωση 1 όνου γυαλιού…

Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών πλαστικού…

συμβάλλεις στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, αφού δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 732 κιλά αερίων που δημιουργούνται με την παραγωγή του πλαστικού!

Με την ανακύκλωση 1 όνου γυαλιού…

Με την ανακύκλωση 1 κουτιού αλουμινίου…

μπορείς να ακούς ραδιόφωνο για 4 ώρες ή να βλέπεις τηλεόραση για 3 ώρες!

Με την ανακύκλωση 1 τόνου γυαλιού…

δεν καταναλώνεται η άμμος των υδροβιότοπων!

Τα οφέλη της Ανακύκλωσης

Είναι περισσότερα από τα προφανή, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας.

  • Συμβάλλει στη μείωση των αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν από τους Δήμους και να μεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους Χώρους Υγειονομικής Ταφής και στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
  • Συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κ.λπ.), παρέχοντας και οικονομικά οφέλη στην κυπριακή κοινωνία που σε μεγάλο μέρος τα εισάγει.
  • Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
  • Προσφέρει στον πολιτισμό, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία έμπρακτης περιβαλλοντικής συνείδησης.