Το πρόγραμμα της Green Dot καλύπτει πέραν του 88% του πληθυσμού της Κύπρου, από 29 Δήμους και 90 Κοινότητες (2023).

Εφαρμόζονται δύο προγράμματα ανακύκλωσης:

Για να δείτε αν ο Δήμος/ Κοινότητα όπου διαμένετε ανήκει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Green Dot, κλικ εδώ.