Το πρόγραμμα της Green Dot καλύπτει πέραν του 80% του πληθυσμού της Κύπρου, από 28 Δήμους και 59 Κοινότητες.

Εφαρμόζονται δύο προγράμματα ανακύκλωσης:

Για να δείτε αν ο Δήμος/ Κοινότητα όπου διαμένετε ανήκει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Green Dot, κλικ εδώ.