Α) Εγχειρίδια Συμπλήρωσης Δηλώσεων και Παρουσίαση:

Πιο κάτω θα βρείτε τα εγχειρίδια συμπλήρωσης των διαφόρων δηλώσεων αλλά και μία παρουσίαση που εξηγεί τη διαδικασία συμπλήρωσης αυτών των δηλώσεων:

Β) Φιλμάκια Δηλώσεων:

Πιο κάτω θα βρείτε τα φιλμάκια δηλώσεων που επεξηγούν βήμα προς βήμα πώς να συμπληρώσετε τις δηλώσεις για τη Λεπτομερή Δήλωση και τη Δήλωση Καταλόγου:

Φιλμάκι για Λεπτομερή Δήλωση
Φιλμάκι για Δήλωση Καταλόγου