Γυαλί
Συσκευασίες

Το γυαλί συλλέγεται μόνο από τους ειδικούς πράσινους κάδους τύπου «καμπάνα», οι οποίοι τοποθετούνται σε κύρια σημεία σε κάθε περιοχή και μπορείτε να τα βρείτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής της Green Dot “ReCYcling CY”.