Για να εγγραφείτε ως Μέλος στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ) θα πρέπει να:

Καταβάλετε τέλος εγγραφής €200 + Φ.Π.Α, το οποίο πληρώνεται μόνο μια φορά κατά την εγγραφή.

Τρόποι Πληρωμής:

Αν η πληρωμή του τέλους εγγραφής θα γίνει με επιταγή, τότε η επιταγή να εκδοθεί στην Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd.

Αν η πληρωμή θα γίνει με τραπεζικό έμβασμα, τότε εμβάστε το τέλος εγγραφής στον πιο κάτω λογαριασμό:

Beneficiary Name: Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd
Bank Name: Bank of Cyprus
Bank swift code: BCYPCY2N
Bank Account Number: 011 – 801 – 010 – 751
IBAN: CY83 0020 0118 0000 0001 0107 5100

Χρονιαίο τέλος ανανέωσης πιστοποιητικού 150 + ΦΠΑ

Όταν συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους και υπογράψετε τη Σύμβαση Προσχώρησης στο Συλλογικό Σύστημα να σταλθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@greendot.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22586025 ή 22586021.