Ανακύκλωση Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων

Οι συσκευασίες φυτοφαρμάκων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα λόγω του περιεχομένου τους. Παρ’ όλα αυτά, εάν ακολουθηθούν οι απαραίτητες οδηγίες, αποχαρακτηρίζονται από επικίνδυνο απόβλητο και μπορούν να φτάσουν σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο, όπως οι υπόλοιπες συσκευασίες.

Η Green Dot Cyprus σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας έχουν αναλάβει το έργο που αφορά τη συλλογή και διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων απ’ όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Οι συσκευασίες φυτοφαρμάκων συλλέγονται με τη βοήθεια ειδικών κάδων χρώματος πορτοκαλί, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι σε σημαντικό αριθμό καταστημάτων σε όλη την Κύπρο όπου πωλούνται φυτοφάρμακα.

Διαδικασία Ενημέρωσης

Οι υπεύθυνοι καταστημάτων στα οποία έχουν τοποθετηθεί οι συγκεκριμένοι κάδοι πρέπει να ενημερώνουν τους γεωργούς για την προβλεπόμενη διαδικασία συλλογής και να τους παραδίδουν από 1 άδεια σακούλα προκειμένου να μπορούν να μαζεύουν τις άδειες συσκευασίες και να τις επιστρέφουν στα επιλεγόμενα σημεία.

Οδηγίες προς τους γεωργούς:

  • Οι συσκευασίες ξεπλένονται τρεις φορές με νερό.
  • Αφήνονται να στεγνώσουν και να μην υπάρχουν υγρά υπολείμματα.

  • Αφού έχουν καθαριστεί και στεγνώσει, τοποθετούνται στη σακούλα ανακύκλωσης που τους έχει δοθεί από το κατάστημα φυτοφαρμάκων.

  • Τα πώματα των συσκευασιών τοποθετούνται σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα.

  • Παραδίδονται στον υπεύθυνο καταστήματος στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι.

Το τριπλό ξέπλυμα έδειξε από σχετικές έρευνες ότι αφαιρεί το 99.9% του προϊόντος που υπάρχει στο δοχείο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δικαιολογεί την κατάταξη των κενών δοχείων από φυτοφάρμακα στα μη τοξικά απόβλητα.

Το τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασίας καθώς επίσης και η παράδοσή τους στα καταστήματα πώλησης, εκτός του ότι βοηθά στο να διατηρούνται τα γεωργικά υποστατικά του παραγωγού καθαρά από τα πλαστικά απόβλητα, είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση του κάθε παραγωγού μέσα στo πλαίσιo μέσα στo πλαίσιo του προγράμματος ορθής γεωργικής πολιτικής που εφαρμόζει το Τμήμα Γεωργίας.

Οδηγίες προς τους υπεύθυνους καταστημάτων:

  • Οι κάδοι διατηρούνται πάντα κλειδωμένοι. Κλειδί έχει ο υπεύθυνος καταστήματος και ο συλλογέας των υλικών.

  • Όταν ο γεωργός φέρει μια σακούλα, ελέγχεται οπτικά (όσο είναι πρακτικά δυνατό) η καθαρότητα των υλικών που παραδίδονται.

  • Εάν είναι καθαρά τα υλικά, συμπληρώνεται η απόδειξη παραλαβής και δίνεται ένα αντίγραφο στον γεωργό ενώ τα άλλα 2 αντίγραφα διατηρούνται στο κατάστημα (για την εταιρεία και τον σύνδεσμο φυτοπροστασίας). Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του γεωργού αλλά και του παραλήπτη. Επιπλέον, συμπληρώνεται ένα αυτοκόλλητο ΑΠΟΔΟΧΗΣ των υλικών και κολλάται πάνω στη σακούλα με όλα τα στοιχεία του γεωργού αλλά και του παραλήπτη και τοποθετείται η σακούλα μέσα στον κάδο.
  • Εάν τα υλικά δεν είναι καθαρά, τότε συμπληρώνεται ένα αυτοκόλλητο ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ των υλικών και κολλάται πάνω στη σακούλα με όλα τα στοιχεία του γεωργού αλλά και του παραλήπτη και επιστρέφεται η σακούλα στον γεωργό.
  • Παραδίδεται μια άδεια σακούλα στον γεωργό.

Για να δείτε τα αποτελέσματα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων πατήστε εδώ.