Συλλογή υλικών από Νησίδες

Η συλλογή και των τριών κατηγοριών γίνεται και με τη μέθοδο των νησίδων στις οποίες ο καταναλωτής μεταφέρει τις συσκευασίες του αφού πρώτα τις διαχωρίσει.