Θέτουμε υψηλά πρότυπα στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί σας, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση του μέλλοντος, μας αφορά όλους.

  • Επικοινωνούμε με το ευρύ κοινό με απλό τρόπο 

  • Επικοινωνούμε με τα παιδιά μας μέσω των σχολείων και επικεντρωνόμαστε στη μάθηση και στην αγωγή του πολίτη.

  • Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές Αρχές για την ενθάρρυνση της συμμετοχής του πολίτη.
  • Συνεργαζόμαστε με μεγάλες εταιρείες με σκοπό την πιο αποτελεσματική μετάδοση των σωστών μηνυμάτων για την ανακύκλωση.

  • Δίνουμε έμφαση στην ψηφιακή επικοινωνία

  • Επικοινωνούμε ηλεκτρονικά με όλα τα μέλη μας.

  • Ψηφιοποιούμε και απλοποιούμε τις διαδικασίες μας

  • Δημιουργήσαμε την εφαρμογή ReCYclingCY για πιο εύκολη ενημέρωση του κοινού.

  • Αναβαθμίζουμε τον ρόλο και το επίπεδο των εκδηλώσεων μας για να επικοινωνούμε καλύτερα μαζί σας.