Ημέρα Ανακοίνωσης Θέμα
06 Απριλίου 2021 Προκήρυξη προσφοράς
14 Οκτωβρίου 2019 Προκήρυξη προσφοράς
26 Οκτωβρίου 2018 Προσφορά για προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Γυαλιού (2-2,5μ3) Αρ. 4/2018
26 Οκτωβρίου 2018 Προσφορά για προμήθεια κάδων ανακύκλωσης PMD και Χαρτιού (1100λτρ) Αρ. 3/2018
11 Απριλίου 2018 Προσφορά για προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Γυαλιού 120λτρ τροχήλατοι Αρ. 2/2018
03 Ιανουαρίου 2018 Προσφορά για προμήθεια κάδων ανακύκλωσης PMD, Χαρτιού (1100λτρ) και Γυαλιού (2-2,5μ3 και 1,5μ3) Αρ. 1/2018
03 Νοεμβρίου 2017 Συλλογή των υλικών συσκευασίας από το ρεύμα του PMD και του χαρτιού-χαρτονιού οικιακής προέλευσης από την περιοχή Λευκωσίας
18 Αυγούστου 2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ προσφοράς για συλλογή Γυαλιού Λευκωσίας
18 Αυγούστου 2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ προσφοράς για συλλογή PMD και Χαρτιού Λευκωσίας
27 Ιουλίου 2017 Προκήρυξη προσφοράς για συλλογή Γυαλιού Λευκωσίας
27 Ιουλίου 2017 Προκήρυξη προσφοράς για συλλογή PMD και Χαρτιού Λευκωσίας
25 Μαϊου 2016 Addendum 3 – Αποδοχή και διαχείριση υλικών συσκευασίας από τα ρεύματα του PMD και του Χαρτιού Οικιακής Προσέλευσης
28 Απριλίου 2016 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για ορισμό Αναδόχου/ων για το έργο: Αποδοχή και διαχείριση υλικών συσκευασίας απο τα ρεύματα του και Χαρτιού οικιακής προέλευσης