ΑΦΗΣ Κύπρος ΛτδΟ Οργανισμός Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ αποτελεί το μόνο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Οικιακών Μπαταριών ξηρού τύπου μέχρι 2 κιλά. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και μεγάλων εισαγωγέων μπαταριών, την 1η Απριλίου 2009, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Κανονισμού Κ.Δ.Π. 125/2009 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Nόμου (Ν.215 (Ι)/2002).

Η δημιουργία της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ πηγάζει από τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο ευθυνών και υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων φορητών στηλών και συσσωρευτών.

Στόχος του Οργανισμού είναι η ανάκτηση και ανακύκλωση του ποσοστού των μπαταριών που προβλέπει η νομοθεσία και η παροχή της νομικής κάλυψης στις εταιρείες μέλη του.

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου έλαβε τη νέα αδειοδότησή της στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με ισχύ μέχρι τις 31 Αύγουστου 2024.

Η νέα αυτή αδειοδότηση δείχνει την εμπιστοσύνη του Κράτους προς την Α.Φ.Η.Σ. και παράλληλα αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία 12 χρόνια για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης μπαταριών.

Το Σύστημα έχει επιλέξει να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd για την οργάνωση και διεύθυνση του Συστήματος, αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Μέσα στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης του Συστήματος, η Διοίκηση του Συστήματος επέλεξε να συνεργαστεί για την οργάνωση του Συστήματος και με αντίστοιχο σύστημα στην Ελλάδα, την ΑΦΗΣ ΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.afiscyprus.com.cy ή κατεβάστε την εφαρμογή ‘ReCYcling CY’ στο κινητό σας ή στο tablet σας.
ΑΦΗΣ