ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ
weee

Η Green Dot Κύπρου διαχειρίζεται δύο άλλους Οργανισμούς, τη Weee Cyprus και την ΑΦΗΣ Κύπρου. Η Weee Cyprus αποτελεί το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Κύπρο ενώ η ΑΦΗΣ Κύπρου αποτελεί το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης οικιακών μπαταριών ξηρού τύπου.

Οι δύο αυτοί Οργανισμοί επέλεξαν να συνεργαστούν με την Green Dot Κύπρου για να διευθύνει τις εργασίες τους αξιοποιώντας έτσι την εμπειρία αλλά και την οργάνωσή της.