Η Green Dot καλωσορίζει τον Δήμο Παραλιμνίου στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών, από πόρτα σε πόρτα.

Από τις 13 Μαρτίου 2023, ο Δήμος Παραλιμνίου εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot, από πόρτα σε πόρτα. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση.

Για την κατηγορία του PMD η συλλογή θα γίνεται Δευτέρα ή Τρίτη πρωί και για την κατηγορία του χαρτιού Τετάρτη ή Πέμπτη πρωί, αναλόγως της διεύθυνσης κατοικίας σας.

Συγκεκριμένα, οι συλλογές θα πραγματοποιούνται, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ Α: PMD Δευτέρα (06:00 π.μ.)

Χαρτί Τετάρτη (06:00 π.μ.)

ΤΟΜΕΑΣ Β: PMD Τρίτη (06:00 π.μ.)

Χαρτί Πέμπτη (06:00 π.μ.)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποιες οδοί εμπίπτουν στον κάθε Τομέα, στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, εδώ. https://greendot.com.cy/wp-content/uploads/GD-213-PARALIMNI-FLYER_GREEK_LOW.pdf ).

Τα ανακυκλώσιμα υλικά αφού διαχωριστούν σωστά στα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης χρειάζεται να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο της οικίας σας, το βράδυ πριν από την προγραμματισμένη συλλογή, ή στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης σε περίπτωση που διαμένετε σε πολυκατοικία που έχει προμηθευτεί τους εν λόγω κάδους.

Με βάση τον ορθό διαχωρισμό, οι συσκευασίες PMD χρειάζεται να τοποθετηθούν στο διαφανές σακούλι ή στον μπλε κάδο και οι χάρτινες συσκευασίες και το χαρτί στο καφέ σακούλι ή στον καφέ κάδο.

Η συλλογή του γυαλιού θα πραγματοποιείται από τους ειδικούς πράσινους κάδους τύπου «καμπάνα», οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε προσβάσιμα σημεία του Δήμου.