24 Νοεμβρίου, 2020

Σημαντική Συμφωνία

μεταξύ Green Dot Κύπρου και της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ)

Υπογράφηκε σήμερα από τον Πρόεδρο της Green Dot κ. Μιχάλη Σπανό και τον Πρόεδρο της ΔΙ.ΧΑ κ. Απόστολο Αποστόλου μνημόνιο συναντίληψης για την εφαρμογή του Κανονισμού Κ.Δ.Π. 430/2017 ο οποίος υποχρεώνει τους εισαγωγείς Χαρτιού Μη Συσκευασίας να αναλάβουν την υποχρέωση της συλλογής και της διαχείρισης του.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ως ‘’Χαρτί Μη Συσκευασίας’’ θεωρούνται τα ακόλουθα υλικά:

(α) εφημερίδες, φυλλάδια, διαφημιστικά, έντυπα σε δημοσιογραφικό χαρτί,
(β) περιοδικά, έντυπα, καταλόγους, διαφημίσεις σε χαρτί ιλουστρασιόν,
(γ) χαρτί γραφείου, φακέλους, επιστολές, χαρτί από εκτυπώσεις, ταμειακές αποδείξεις, τηλεφωνικούς καταλόγους, χαρτόνι, κάρτες, θήκες αρχειοθέτησης και ταξινόμησης εγγράφων, εισιτήρια, χάρτινα καρούλια,
(δ) χαρτί για παραγωγή έργων τέχνης,
(ε) βιβλία, σχολικά σημειωματάρια και άλλο χαρτί για σχολική χρήση,
(στ) χαρτί που χρησιμοποιείται για την παραγωγή οποιουδήποτε από τα είδη που αναφέρονται πιο πάνω, αλλά δεν περιλαμβάνει χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτες

Σύμφωνα με το μνημόνιο, η Εταιρεία Διαχείρισης Χαρτιού Μη Συσκευασίας αποφάσισε να ορίσει την Green Dot ως την αποκλειστική αντιπρόσωπο της για να εκτελεί, εκ μέρους της τις εγγραφές των υπόχρεων μελών, την παραλαβή των δηλώσεων και κατ’ επέκταση τις εισπράξεις. Η Green Dot έχει υποχρέωση να συλλέγει το οικιακό Χαρτί Μη Συσκευασίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται.

Η συμφωνία έχει πάρει την έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος και αρχίζει από την 1η Δεκεμβρίου, 2020.