27 Μαρτίου, 2020

Αναθεώρηση απόφασης για τις ημερομηνίες συλλογής

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σε μια δύσκολη φάση που όλοι μένουμε στο σπίτι και η παραγωγή των δημοτικών αποβλήτων είναι αυξημένη, δεν θα ήταν σωστό να μειωθεί η συχνότητα της συλλογής των ανακυκλωσίμων υλικών.

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα συλλογής θα συνεχίσει κανονικά σε εβδομαδιαία βάση.

Η Green Dot θα πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών της.

Ευχόμαστε σε όλο το κόσμο υγεία.