Υπενθυμίζουμε τους Μετόχους και τα Μέλη της Green Dot ότι η Δήλωση Συσκευασιών για το έτος 2020 με βάση τα πραγματικά στοιχεία για το έτος 2019 πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις δηλώσεις σας στο email k.athanasiou@greendot.com.cy .Τα ηλεκτρονικά έντυπα υποβολής των δηλώσεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ

Τα τέλη για το 2020 φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην συμπλήρωση της δήλωσης μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό φιλμάκι για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσής σας, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για ό,τι επιπλέον χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη λειτουργό του Συστήματος κα Κατερίνα Αθανασίου στο τηλέφωνο 22586034.