Η Green Dot και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) βράβευσαν, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, τα καλύτερα σημεία συλλογής συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε όλη την Κύπρο για το έτος 2018. Η βράβευση που διενεργήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο διαγωνισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν ως καλύτερα καταστήματα τα ακόλουθα:

ΣΟΠΑΖ Λτδ (Αγροεφόδια) – Ξυλοφάγου
L. Lambrou Agro Ltd – Σωτήρα Αμμοχώστου
L. Lambrou Agro Ltd – Παρεκκλησιά
L. Lambrou Agro Ltd – Λευκωσία
Plant Fix – Πάφος

Τα συγκεκριμένα καταστήματα κατάφεραν να συλλέξουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το 2018.
Τα χρηματικά βραβεία απένειμαν από κοινού ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, κ. Μιχάλης Κυθραιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot κ. Μάριος Βραχίμης.
Το πρόγραμμα λειτουργεί με τη χρήση κάδων ανακύκλωσης πορτοκαλί χρώματος, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι σε 67 σημεία πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων παγκυπρίως.
Η συλλογή άδειων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ενδεικτικό είναι ότι κατά το 2018 συνελέχθησαν 13,300 κιλά συσκευασιών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έναντι 8,660 το 2017.