Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 η Ετήσια Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Green Dot Cyprus Public Co Ltd.

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Green Dot κ. Μιχάλης Σπανός, αναφέρθηκε στα ζητήματα που
απασχολούν τον Οργανισμό, μεταξύ άλλων, στην απουσία ισχυρού θεσμικού πλαισίου
που να προάγει την ανακύκλωση και στην καθυστέρηση δημιουργίας συστήματος για τη
διαχείριση του Χαρτιού Μη Συσκευασίας.

Επίσης, αναφορά έγινε στα προβλήματα που δημιουργούνται από την μη εγγραφή όλων
των υπόχρεων στα Συστήματα ανακύκλωσης.

Εκτενής αναφορά έγινε στην αναδιάρθρωση του Οργανισμού, στην ψηφιοποίηση της
επικοινωνιακής στρατηγικής και στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας στην εγγραφή μελών.
Τέλος, ενημέρωσε τους μετόχους για τις ενέργειες που γίνονται για ανανέωση της άδειας
του Οργανισμού που λήγει τον Ιούνιο του 2019.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε
σε σώμα. Πρόεδρος επανεξελέγη ο κ. Μιχάλης Σπανός με αντιπροέδρους τους κυρίους
Μάριο Τσιακκή και Μάριο Χ’’Γαβριήλ.

Ως νέο μέλος του Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Χρήστος Πουλλαΐδης σε αντικατάσταση του
αποχωρήσαντος κ. Μιχάλη Μιχαήλ.