56.560 τόνους συσκευασιών ανακύκλωσε η Green Dot Κύπρου το 2018 Η Green Dot Κύπρου για ακόμα μία χρονιά κατάφερε να υπερκαλύψει τον στόχο ανακύκλωσης ο οποίος προβλέπεται από την νομοθεσία και την αδειοδότηση της αφού κατάφερε με την βοήθεια του κοινού να ανακυκλώσει 56.560 τόνους συσκευασιών. Το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης για το 2018 ανήλθε στο 82% έναντι του 65% που προβλέπει η νομοθεσία υπερκαλύπτοντας τον στόχο αυτό κατά 26% . Ειδικότερα, οι ποσότητες οικιακών συσκευασιών που συλλέχθηκαν από τα ρεύματα του PMD, Χαρτιού και Γυαλιού το 2018, παρουσίασαν αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Ταυτόχρονα, οι ποσότητες εμπορικών/βιομηχανικών συσκευασιών που ανακυκλώθηκαν το 2018 κινήθηκαν συνολικά στα ίδια επίπεδα με το 2017. Αξιοσημείωτη αύξηση 11% σημείωσε η ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών αφού καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς έγιναν πολλές ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Οργανισμός απέστειλε επίσης για ανάκτηση ενέργειας 1121 τόνους υλικών, καλύπτοντας το 24% του στόχου προβλέπει η νομοθεσία. Σημαντική επιτυχία σημείωσε παράλληλα και το ειδικό πρόγραμμα συλλογής κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας Κύπρου.

Συνολικά συλλέχθηκαν 13.3 τόνοι συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σύγκριση με 8.66 τόνους το 2017, σημειώνοντας αύξηση 54%. Τα αποτελέσματα του Οργανισμού οφείλονται κυρίως στο κυπριακό κοινό, το οποίο συνέχισε να συμμετέχει εθελοντικά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών, παρά την απουσία θεσμικού πλαισίου.

Η Green Dot Κύπρου ευχαριστεί θερμά για άλλη μία χρονιά τους πολίτες που υποστήριξαν τις ενέργειες του Οργανισμού, και κατέστησαν εφικτή την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης.