Το 2017 θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως χρονιά σταθεροποίησης των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας και της μείωσης του ποσοστού ανεργίας κάτω από το 10%.

Διαβάστε Περισσότερα Ετήσια Έκθεση 2017