Από την 1η Απριλίου, το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου επεκτείνεται και στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς!

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς στο πλαίσιο των ενεργειών του για μείωση των απορριμμάτων του, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Green Dot Κύπρου για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών στα Δημοτικά του όρια.

H συλλογή θα πραγματοποιείται από νησίδες ανακύκλωσης, όπου το κοινό θα μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά του. Οι νησίδες θα αποτελούνται από κάδους χρώματος μπλε για τη συλλογή της κατηγορίας PMD, καφέ για τη συλλογή της κατηγορίας Χαρτί και πράσινης καμπάνας για την κατηγορία Γυαλί.

Νησίδες

Οι νησίδες ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν στα κάτωθι σημεία:

Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης (Μουστακαλλής)

Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δημόσια Εκπαιδευτήρια

Πάρκο Κουτσιοφίνας

Περίπτερο “Καΐτες”

Δημοτική Πλάζ – Λατσί

Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης – Λατσί (Rumours)

Mπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ.

Τόσο ο Δήμος όσο και το Σύστημα πιστεύουν ότι με σωστή συνεργασία και με τη βοήθεια του κοινού το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία και σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων συσκευασιών θα οδηγούνται προς ανακύκλωση. Καλείται το κοινό να τοποθετεί τα υλικά του εντός των σωστών κάδων ανακύκλωσης, ανάλογα με τις σημάνσεις, για αποφυγή οχληρίας και απώλειας καλών υλικών.

Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς

Κατά την υπογραφή συμφωνίας. Από δεξιά, ο Γ.Δ. της Green Dot Κύπρου κ. Μάριος Βραχίμης, ο Δήμαρχος της Πόλεως Χρυσοχούς κ. Γιώτης Παραχριστοφή και η οικονομική διαχειρίστρια του Δήμου κα. Αντρούλλα Κυριάκου.