Δείτε την αλλάγη προγράμματος Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών PMD & Xαρτιού για τη περίοδο των Χριστουγέννων

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ