Συλλογή των υλικών συσκευασίας από το ρεύμα του PMD και του χαρτιού-χαρτονιού οικιακής προέλευσης από την περιοχή Λευκωσίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.