Με το τέλος του 2010 συμπληρώνονται ουσιαστικά 4 χρόνια ζωής του συλλογικού συστήματος συσκευασιών της Green Dot Κύπρου, αφού το Φεβρουάριο του 2007 άρχισαν τα πρώτα έργα του Συστήματος.

Το Σύστημα αποτελεί το συλλογικό όργανο μέσω του οποίου εθελοντικά οι επιχειρήσεις του τόπου αποφάσισαν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους για την ανάκτηση και την ανακύκλωση των συσκευασιών που τοποθετούν στην αγορά.

Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμός. Άρχισε με τη συμμετοχή 30 εταιρειών το 2004 ενώ σήμερα εκπροσωπεί 800 επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τόπου.

Ευθύνη για τη συσκευασία που τοποθετούν στην αγορά έχουν οι εταιρείες που πρώτες διαθέτουν στην αγορά μια συσκευασία. Δηλαδή:

α. Αν είναι εισαγόμενο συσκευασμένο προϊόν, ευθύνη έχει ο χονδρέμπορας που το εισάγει.

β. Αν είναι προϊόν που συσκευάζεται στην Κύπρο, ευθύνη έχει αυτός που το συσκευάζει.

γ. Αν είναι συσκευασία που γεμίζει στο σημείο πώλησης (π.χ. σακούλα καταστήματος), ευθύνη έχει το κατάστημα που κάνει την πώληση.

Με τη συμμετοχή τους στο συλλογικό σύστημα, οι εταιρείες δηλώνουν τις συσκευασίες που τοποθετούν κάθε χρόνο στην αγορά και χρεώνονται τέλη από το Σύστημα με ένα ενιαίο κατάλογο τελών ο οποίος εγκρίνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Τα τέλη αυτά υπάρχουν γιατί η ανακύκλωση των συσκευασιών από μόνη της δεν είναι βιώσιμη αφού οι τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών είναι κατά πολύ μικρότερες από το κόστος συλλογής, διαλογής και εμπορίας των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το Σύστημα χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα τέλη που εισπράττει για να οργανώνει και να χρηματοδοτεί τα έργα ανακύκλωσης σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Κοινότητες. Στα έργα αυτά, λόγω της Ευθύνης του Παραγωγού, το Σύστημα αναλαμβάνει το 80% του κόστους και οι τοπικές αρχές το άλλο 20%.

Συσκευασίες ανακτά το Σύστημα εκτός από τα έργα με τις τοπικές αρχές και από εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα, αποθήκες κ.λ.π.. Σε αυτά τα υποστατικά τα υλικά που ανακτούνται συνήθως είναι χαρτοκιβώτια, πλαστικά films και ξύλινα παλέτα.

Από τα έργα που αφορούν τις τοπικές αρχές ανακτούνται κυρίως γυάλινες, χάρτινες, πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες. Και οι δυο τρόποι ανάκτησης είναι απαραίτητοι για το Σύστημα για να πετύχει τους Στόχους τους.

Ποιοι είναι όμως οι στόχοι του Συστήματος:

α. Να ανακτάται το 50% των συσκευασιών που τοποθετούν τα μέλη του στην αγορά.

β. Να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 25% των συσκευασιών που τοποθετούν τα μέλη του στην αγορά.

γ. Να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 15% ανά υλικό συσκευασίας.

Έχοντας ως δεδομένο ότι οι 800 εταιρείες που εκπροσωπεί το Σύστημα τοποθετούν περίπου 80,000 τόνους συσκευασίας στην αγορά κάθε χρόνο, σημαίνει ότι ο κυριότερος στόχος του Συστήματος είναι να ανακτά 40,000 τόνους περίπου συσκευασίας κάθε χρόνο.

Έτος Κάλυψη Πληθυσμού % Κάλυψη Πληθυσμού Υλικά που Ανακυκλώσαμε (τόνοι) Κάλυψη Στόχου (%)
2007 253.000 32% 8.000 26%
2008 413.000 53% 12.000 30%
2009 550.000 67% 35.000 82%
2010 650.000 85% 41.500 105%

Για να είναι όμως το Σύστημα σωστό προς τη βιομηχανία, δεν επαρκεί απλά να επιτυγχάνει τους στόχους. Δεν λειτουργεί και δεν πρέπει να λειτουργεί το Σύστημα ως ένας κυβερνητικός οργανισμός που να συσσωρεύει απλά κόστος και να το μετακυλήσει με τα τέλη του στις επιχειρήσεις και τελικά στον καταναλωτή όπως γίνεται με τη φορολογία.

Για να είναι το Σύστημα πετυχημένο, πρέπει να διασφαλίζει ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους μας με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε τις πιο έξυπνες και αποδοτικές επιλογές.

Μια από αυτές τις επιλογές αφορά και επηρεάζει και τις Εταιρείες-Μέλη μας. Οι εταιρείες που συμβάλλονται μαζί μας δεν συμβάλλονται και δεν πληρώνουν τέλη για να μαζεύουμε κατ’ ανάγκη τα δικά τους απόβλητα συσκευασίας από την αυλή τους.

Και αυτή είναι μια συνηθισμένη παρανόηση που γίνεται από εταιρείες οι οποίες θεωρούν ότι δεν κάνει τη δουλεία της η Green Dot Κύπρου γιατί ενώ πληρώνουν, δεν συλλέγει τις συσκευασίες από την αυλή τους. Στην Green Dot Κύπρου οι εταιρείες πληρώνουν τέλη για να καλύψει τις υποχρεώσεις τους για την ανακύκλωση. Και η Green Dot Κύπρου είναι επιτυχής όταν το καταφέρνει αυτό με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μια εταιρεία μπορεί να είναι μέλος στο Σύστημα αλλά λόγω ιδιαζουσών συνθηκών (αποστάσεις, ποσότητες υλικών, τύποι υλικών) το Σύστημα να μην την εξυπηρετεί για τις συσκευασίες στην αυλή της, γιατί κάτι τέτοιο θα ανέβαζε το κόστος του Συστήματος για όλους του συμμετέχοντες.

Και επειδή οι συσκευασίες της Α εταιρείας μπορούν με βάση το Νόμο να υποκατασταθούν για σκοπούς ανακύκλωσης από τις συσκευασίες της Β εταιρείας αν αυτό είναι φθηνότερο για το Σύστημα, αυτό επιλέγει να κάνει το Σύστημα. Και σωστά το κάνει.

Θεωρούμε ότι με την επίδοση του 2010 η Green Dot Κύπρου εκπληρώνει τους στόχους της και επιβεβαιώνει όσους οργανισμούς την εμπιστεύθηκαν από το 2005 μέχρι σήμερα. Και αυτή η επιτυχία είναι σημαντικό ότι επιτεύχθηκε μέσα στα οικονομικά δεδομένα που είχαν από την αρχή σχεδιαστεί χωρίς να χρεώνονται παράλογα ποσά οι επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα τη διετία 2010 και 2011 κατά τα οποία ζούμε και στη Κύπρο τα συνεπακόλουθα της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η Green Dot Κύπρου διατήρησε σταθερά τέλη παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκε και κάλυψε άλλες 100,000 πολίτες το 2010.

Συνολικά λοιπόν θεωρούμε ότι πετυχαίνουμε πλέον και τους ποσοτικούς στόχους μας και τους πετυχαίνουμε με καλούς όρους για τη βιομηχανία. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί με το Σύστημα αφού αντιληφθούν τον πραγματικό ρόλο που έχει το Συλλογικό Σύστημα της Green Dot Κύπρου.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η παρουσία του Συστήματος συνεισφέρει πέραν από την επίτευξη των ποσοτικών στόχων στη βιομηχανία τα ακόλουθα:

α. Νομική κάλυψη για τις συσκευασίες (legal compliance).

β. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

γ. Αρμόδια φωνή προς τις κυβερνητικές αρχές και τις τοπικές αρχές.

δ. Ταχύτητα στις δράσεις.

ε. Λογικό κόστος.

στ. One-stop-shop αφού συστεγάζει και τα συστήματα για τις μπαταρίες (Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου) και τις Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές (Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο στο 7000 0090 ή στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

www.greendot.com.cy
www.afiscyprus.com.cy
www.electrocyclosis.com.cy