Για την Κύπρο, η πρόκληση για την ανακύκλωση των συσκευασιών στα ποσοστά που επιβάλλει η Ε.Ε. ήταν και παραμένει σημαντική. Αυτό, όχι μόνο γιατί κληθήκαμε μέσα σε λίγα χρόνια να καλύψουμε δρόμο στον οποίο οι άλλες χώρες της Ευρώπης πορεύονται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και γιατί το μικρό μέγεθος της χώρας μας και ο νησιώτικος της χαρακτήρας δημιουργούν επιπλέον εμπόδια σε αυτή την πορεία.

Τα βήματα που έχουν γίνει στην τελευταία πενταετία παρά τα πιο πάνω εμπόδια, είναι σίγουρα αξιοσημείωτα. Το 2007 όταν πρωτοξεκινούσαμε τα έργα της ανακύκλωσης, η Κύπρος βρισκόταν μαζί με την Μάλτα στον πυθμένα του πίνακα επιδόσεων των χωρών μελών της Ε.Ε. στα θέματα ανακύκλωσης, με ένα ποσοστό ανακύκλωσης της τάξης του 25%. Σήμερα, βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση αφού έχουμε φτάσει το 50% με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat του 2010 και έχει ξεπεράσει σε επιδόσεις πέντε άλλες χώρες της Ε.Ε..

Την ίδια ώρα, σε πρόσφατη μελέτη της Ε.Ε. (Ιούλιος 2012), για αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών σε περιβαλλοντικά θέματα, η Κύπρος παρά το ότι παίρνει χαμηλή βαθμολογία σχεδόν σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, βαθμολογείται θετικά στο γενικό ποσοστό ανακύκλωσης και στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης των δημοτικών στερεών απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια.

Παρά τα πιο πάνω συγκεκριμένα και συγκριτικά αποτελέσματα της Ε.Ε. για την Κύπρο, τα οποία είναι εκ των πραγμάτων θετικά, είναι συνηθισμένο φαινόμενο να ακούμε εδώ στην Κύπρο αρνητικές απόψεις από διάφορους αρμοδίους και μη, για τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της ανακύκλωσης στην Κύπρο. Το παράδοξο είναι πως η συζήτηση σε θέματα στόχων και επίτευξης τους, δεν μπορεί να γίνεται με την έκφραση απόψεων, ή με το τι νομίζει ο καθένας από μας.

Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί παρά να γίνεται με αριθμούς και στοιχεία. Όποιος διατείνεται ότι πάμε καλά πρέπει να το τεκμηριώνει με στοιχεία, όπως επίσης και το αντίθετο. Και οι στατιστικές και τα στοιχεία της Ε.Ε. δείχνουν πως ξεκινήσαμε θετικά και είμαστε σε καλό δρόμο για να πάμε ακόμη καλύτερα.

Οι προκλήσεις φυσικά δεν τελειώνουν. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ μακρύτερος από αυτόν που διανύσαμε αφού οι στόχοι αναπροσαρμόζονται σταδιακά προς τα πάνω. Ήδη, από την 1/1/2013 έχουν τεθεί για την Κύπρο πιο ψηλοί στόχοι ανακύκλωσης των συσκευασιών.

Αν και σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι στόχοι ήδη επιτυγχάνονται, υπάρχουν υλικά των οποίων οι νέοι στόχοι ανακύκλωσης αποτελούν μια σημαντική πρόκληση, όπως το γυαλί.

Ο στόχος ανακύκλωσης του γυαλιού μέχρι το 2012 ήταν στο 15% της εισερχόμενης στην αγορά ποσότητας, ή στους 2500 τόνους περίπου. Μέχρι το 2012 καταφέραμε να φτάσουμε την ανακύκλωση στο 33% αφού ανακυκλώσαμε 5,500 τόνους. Ο νέος όμως στόχος από 1/1/2013 είναι στο 60%, ή στους 10,000 τόνους περίπου. Είναι ένας ιδιαίτερα ψηλός στόχος που για να τον πετύχουμε θα πρέπει μεταξύ άλλων:

α. Να ενεργοποιήσουμε τις Τοπικές Αρχές προς αυτή την κατεύθυνση.

β. Να κυνηγήσουμε για να ανακυκλώσουμε κάθε ποσότητα γυαλιού που παράγεται σε επαγγελματικά υποστατικά σε όλη την Κύπρο (εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπυραρίες, κλαμπς, κ.λπ.).

γ. Να ενθαρρύνουμε και να πιέσουμε μαζί με τις τοπικές αρχές όλους τους ιδιοκτήτες τέτοιων υποστατικών να συμμετέχουν στην ανακύκλωση εφόσον έχουν κάδους.

δ. Να αναθερμάνουμε το ενδιαφέρον του κοινού για συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης και να δώσουμε έμφαση ειδικά και στην ανακύκλωση του γυαλιού.

Παρά το γεγονός ότι χρειάζεται η ανακύκλωση περίπου διπλάσιας ποσότητας γυαλιού από σήμερα για να πετύχουμε τους νέους στόχους, η μέχρι σήμερα ανταπόκριση του κοινού για προγράμματα ανακύκλωσης μας δίνει τη βάσιμη δυνατότητα να αισιοδοξούμε.

Από τους 8,000 τόνους ανακύκλωση που πετύχαμε ως Green Dot Κύπρου το 2008, φτάσαμε σχεδόν στους 50,000 τόνους το 2012. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν, μας δίνει το δικαίωμα να προσδοκούμε και την κάλυψη των νέων πιο ψηλών μας στόχων, ώστε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κυριάκος Παρπούνας

Γενικός Διευθυντής

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd