Ορόσημο για την Green Dot Κύπρου αποτελεί το έτος 2010, καθώς για πρώτη φορά το Σύστημα όχι μόνο κατάφερε να επιτύχει τον βασικό στόχο ανάκτησης και ανακύκλωσης των 40,000 τόνων συσκευασίας αλλά τον ξεπέρασε κατά 5%, επιτυγχάνοντας την διαχείριση 41,500 τόνων συσκευασίας.

Η επίδοση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την χώρα μας καθώς έχει βοηθήσει την Κύπρο να ξεκολλήσει από τον πάτο των χωρών με χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης της Ε.Ε.. Ταυτόχρονα, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η επιτυχία αυτή επιτεύχθηκε μέσα στα οικονομικά δεδομένα που είχαν από την αρχή προγραμματιστεί.

Το Σύστημα σήμερα εκπροσωπεί πέραν των 800 εταιρειών που τοποθετούν συσκευασίες στην αγορά και έχει καλύψει με το πρόγραμμα ανακύκλωσης το 85% του πληθυσμού σε όλες τις πόλεις καθώς έχει συνάψει συνεργασίες με 22 Δήμους και πέραν των 30 Κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης εξυπηρετεί 650,000 πολίτες, στόχος ο οποίος είχε προγραμματιστεί να καλυφθεί μέχρι το 2012, ωστόσο η ανάπτυξη του Συστήματος ολοκληρώθηκε νωρίτερα, παρέχοντας έτσι σε περισσότερο κόσμο την ευκαιρία να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Η επίτευξη των στόχων έγινε δυνατή με την υποστήριξη και συμμετοχή του κοινού. Η συμμετοχή του κοινού στο Πρόγραμμα έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2007, όταν το Σύστημα είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται.

Τόσο οι κάτοικοι περιοχών που είχαν ενταχθεί παλαιότερα, όσο και οι κάτοικοι στην περιοχή Λάρνακας που εντάχθηκε πρόσφατα, συμμετέχουν με όλο και καλύτερο ρυθμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 65% των συσκευασιών που συλλέχθηκαν το 2010 σε σχέση με το 2009.

Ο Οργανισμός συνεχίζει με ζήλο την προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης. Το πλάνο της επικοινωνίας για το 2011 έχει επανασχεδιαστεί, με κύριο άξονα όμως να παραμένει η ενημέρωση του κοινού για το πώς διαχωρίζονται σωστά οι συσκευασίες.

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια με πρωταγωνιστές τα παιδιά δείχνει ότι ο σωστός διαχωρισμός των υλικών είναι εύκολη υπόθεση για τον καθένα μας.

Σημαντικότατη εξέλιξη για τον οργανισμό είναι η ενεργοποίηση του προγράμματος των εθελοντών της Green Dot Κύπρου κάτω από τον τίτλο “Green Team” η οποία αριθμεί ήδη άνω των 200 μελών, με το ενδιαφέρον και από άλλους να ενταχθούν να αυξάνεται.

Αναμφίβολα, επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στη συμμετοχή του κοινού, τη συνεργασία των εταιρειών, την συνεργασία των αρμόδιων αρχών και των Τοπικών Αρχών. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με τη συνέχιση και την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας θα είμαστε σε θέση έγκαιρα να καλύψουμε και τους ψηλότερους στόχους ανακύκλωσης που καθορίζει η νομοθεσία μας από το 2013.

Κυριάκος Παρπούνας
Γενικός Διευθυντής