Σήμερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Green Dot Κύπρου, κ. Μιχάλης Σπανός υπέγραψε τη νέα Συμφωνία συνεργασίας της εταιρείας με τις Τοπικές Αρχες…

15 Ιουνίου 2016
Ανακοίνωση

Συμφωνία Συνεργασίας Green Dot Κύπρουμε Δήμο Στροβόλου

Σήμερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Green Dot Κύπρου, κ. Μιχάλης Σπανός υπέγραψε τη νέα Συμφωνία συνεργασίας της εταιρείας με τις Τοπικές Αρχές, για το Δήμο Στροβόλου, με το Δήμαρχο Στροβόλου, Δρ. Λάζαρο Σαββίδη, με ισχύ μέχρι το τέλος του 2016.

Εν΄ όψει του ότι η Συμφωνία υπεγράφη μετά και από έγκριση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προσβλέπουμε σε ταχεία διεκπεραίωση της διαδικασίας υπογραφής της νέας Συμφωνίας με όλες τις συνεργαζόμενες Τοπικές Αρχές.

Η θετική αυτή εξέλιξη ελπίζουμε ότι θα σηματοδοτήσει και τη συνέχιση της ομαλής συνεργασίας μεταξύ των Τοπικών Αρχών και της Green Dot Κύπρου.

Μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας ευελπιστούμε ότι μέσα στους επόμενους 6 μήνες θα τεθούν οι βάσεις για μια ομαλή και ωφέλιμη μακροπρόθεσμη συνεργασία.