Ανά Έτος

2018 2019 2020 2021 2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PMD
267 347 317 326 319
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
254 270 272 271 219
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ
175 176 184 209 248

Ανά Μήνα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PMD
JAN 41,180 FEB 26,360
MAR 29,100 APR  
MAY   JUN  
JUL   AUG  
SEP   OCT  
NOV   DEC  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
JAN 19,660 FEB 12,000
MAR 20,760 APR  
MAY   JUN  
JUL   AUG  
SEP   OCT  
NOV   DEC  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ
JAN 18,023 FEB 21,775
MAR 26,199 APR  
MAY   JUN  
JUL   AUG  
SEP   OCT  
NOV   DEC