Χθες, 19 Ιουνίου, 2024 υπογράφηκε στα γραφεία της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, στη Λευκωσία η σύμβαση για το έργο της Διαλογής και Εμπορίας Χαρτιού των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, ύστερα από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με αριθμό 1/2024. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία C.E.I. ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LTD.

Με βάση τη Συμφωνία και τους Όρους Σύμβασης που υπογράφηκαν, προνοείται η εκτέλεση του έργου για τους επόμενους 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για ακόμη 12 μήνες.

Η έναρξη εκτέλεσης έργου τίθεται σε ισχύ από την 1ην Ιουλίου, 2024.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Ανάδοχο εταιρεία και ευελπιστούμε σε μια από κοινού ωφέλιμη και αγαστή συνεργασία.