Την Παρασκευή 26 Απριλίου, 2024 στο πλαίσιο του Έργου Έξυπνης Πόλης Smart Nicosia υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Green Dot και του Δήμου Λευκωσίας. Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ της Green Dot, κ. Βασίλη Πετρίδη και τη Δημοτική Γραμματέα του Δήμου, κ. Μύρια Πηλακούτα.

Το Μνημόνιο αφορά στη δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου κάδων ανακύκλωσης γυαλιού στην εντός και εκτός των τειχών πόλη της Λευκωσίας. Το έργο αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση του Smart Nicosia βασισμένη σε καινοτόμα τεχνολογική υποδομή. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην Κύπρο, έχουν τοποθετηθεί έξυπνοι αισθητήρες σε κάδους με σκοπό την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real time) του επιπέδου πληρότητας. Ένα σύστημα που με την εφαρμογή του βελτιστοποιεί τις διαδικασίες περισυλλογής των ανακυκλώσιμων συσκευασιών γυαλιού και ταυτόχρονα προσφέρει πληροφόρηση και διευκόλυνση στον πολίτη.

Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής “Smart Waste App” να εντοπίσει τους πλησιέστερους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού, παρέχοντάς του παράλληλα και ενημέρωση για το επίπεδο πληρότητας. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα αναφοράς προβλήματος, σε περίπτωση που ο κάδος είναι κατεστραμμένος ή λείπει. Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη σε Android ή iOS.

Οι κάτοικοι και επισκέπτες της Λευκωσίας μπορούν να κατεβάσουν άμεσα την εφαρμογή μέσω των παρακάτω QR Codes.

Search in sidebar query    Search in sidebar query

iOS                                                        Android

Το έργο Smart Nicosia υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής “ΘΑλΕΙΑ 2021-2027” με συγχρηματοδότηση της ΕΕ.