Από τις 13 Μαρτίου 2024, η Κοινότητα Ασώματου εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Green Dot από πόρτα σε πόρτα!

Η συλλογή θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη πρωί.

Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται από τους πολίτες στις ειδικές σακούλες ανακύκλωσης. Η διάφανη σακούλα είναι για τις συσκευασίες PMD και η καφέ σακούλα για το χαρτί. Η τοποθέτηση κάθε σακούλας στο πεζοδρόμιο της οικίας ή στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης θα πρέπει να γίνεται το βράδυ, πριν από την προγραμματισμένη συλλογή.

Η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται από τους ειδικούς πράσινους κάδους, τύπου καμπάνα, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ευκόλως προσβάσιμα και κεντρικά σημεία της Κοινότητας.