Από τα μέσα Ιουλίου, 2023 οι Κοινότητες Τραχώνι, Ερήμη, Κολόσσι, Ακρωτήρι, Σωτήρα και Καντού της επαρχίας Λεμεσού, εντάσσονται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου, από πόρτα σε πόρτα.

Στις 2 Ιουνίου, 2023 οι Κοινότητες της Δυτικής Λεμεσού, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής τους πολιτικής, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με την Green Dot Κύπρου για συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε εβδομαδιαία βάση, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται από τους πολίτες στα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης. Το διάφανο σακούλι είναι για τις συσκευασίες PMD και το καφέ για το χαρτί. Επίσης, η τοποθέτηση των σακουλιών στο πεζοδρόμιο της κάθε οικίας ή στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης πρέπει να γίνεται εγκαίρως πριν από την προγραμματισμένη ημέρα/ώρα συλλογής.

Η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται από τους ειδικούς πράσινους κάδους τύπου καμπάνα, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε ευκόλως προσβάσιμα και κεντρικά σημεία της κάθε Κοινότητας.

Τόσο οι Τοπικές Αρχές, όσο και η Green Dot Κύπρου ευελπιστούν στη θετική ανταπόκριση του κοινού και την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες σωστής ανακύκλωσης.

Μένουμε δίπλα σας στο νέο αυτό ξεκίνημα με επίκεντρο πάντα… το περιβάλλον μας!