Από τις 24 Απριλίου 2023, οι Κοινότητες του Συμπλέγματος Σολέας εντάσσονται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot, από πόρτα σε πόρτα. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών θα πραγματοποιείται ανά δεκαπενθήμερο.

Για τις Κοινότητες:
Κακοπετριά, Γαλάτα, Καλλιάνα, Σινά Όρος, Σπήλια, Κούρδαλι

Οι συλλογές θα πραγματοποιούνται ως εξής:
PMD: Δευτέρα Πρωί
ΧΑΡΤΙ: Τετάρτη Πρωί

Για τις Κοινότητες:
Ευρύχου, Τεμβριά, Κοράκου, Φλάσου, Λινού, Κατύδατα, Άγιος Θεόδωρος

Οι συλλογές θα πραγματοποιούνται ως εξής:
PMD: Τρίτη Πρωί
ΧΑΡΤΙ: Πέμπτη Πρωί

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ημέρες συλλογής για την κάθε Κοινότητα, στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο:
https://greendot.com.cy/wp-content/uploads/FOR-WEB-solea.pdf

Τα ανακυκλώσιμα υλικά αφού διαχωριστούν σωστά στα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης χρειάζεται να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο της οικίας σας, το βράδυ πριν από την προγραμματισμένη συλλογή.
Με βάση τον ορθό διαχωρισμό, οι συσκευασίες PMD χρειάζεται να τοποθετηθούν στο διαφανές σακούλι και οι χάρτινες συσκευασίες και το χαρτί μη συσκευασίας στο καφέ σακούλι.
Η συλλογή του γυαλιού θα πραγματοποιείται από τους ειδικούς πράσινους κάδους τύπου «καμπάνα», οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε προσβάσιμα σημεία στις Κοινότητες ή μεταξύ αυτών.