Κενές Θέσεις Εργασίας στην Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd

Office Manager – Κωδικός: ADMIN.01/23

Προσόντα:

 • Διπλωματούχος Τριτοβάθμιας Σχολής σε θέματα Διοίκησης ή Γραμματειακών Σπουδών με 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχες ή σχετικές θέσεις, όπως ‘Secretary to the CEO’ ή ‘Secretary to the Board of Directors’.
 • Προθυμία στην εξυπηρέτηση πελατών και άψογη συνεργασία.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Ακεραιότητα – Εμπιστευτικότητα – Σοβαρότητα.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Υποστηρίζει τη διεύθυνση και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
 • Ικανότητα να εξυπηρετεί, να επικοινωνεί και να συντονίζει τα τμήματα ‘Operations’, «Eπικοινωνίας» και «Εξυπηρέτησης Πελατών».
 • Ετοιμάζει εκθέσεις και αναφορές προς τη διεύθυνση.
 • Γραμματειακές υπηρεσίες προς το Δ.Σ.

Απολαβές & Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, Ταμείο Προνοίας, Ασφάλεια Ζωής και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει μια πολύ καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο career@greendot.com.cy μέχρι τις 13 Απριλίου 2023, γράφοντας στον τίτλο του email τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

 

Operations Officer – Κωδικός: Ops.01/23

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Ανώτερης Τεχνικής Σχολής.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (κυρίως Excel).
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Υποστηρίζει τον Υπεύθυνο του τμήματος ‘Operations’ όσον αφορά στη διεκπεραίωση των εργασιών του.
 • Ετοιμασία αναφορών, στατιστικών και συγκρίσεων προς τη διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τα έργα συλλογής και διαλογής.
 • Βοηθά στην εκτέλεση ειδικών αποστολών και δραστηριοτήτων.
 • Διαχειρίζεται με ευγένεια και αποτελεσματικότητα τα παράπονα από τις Τοπικές Αρχές και τους πολίτες.

Απολαβές & Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, Ταμείο Προνοίας, Ασφάλεια Ζωής και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει μια πολύ καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο career@greendot.com.cy μέχρι τις 13 Απριλίου 2023, γράφοντας στον τίτλο του email τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

 

Marketing Officer – Κωδικός: Communication.01/23

 Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός Τίτλος σε θέματα επικοινωνίας.
 • Ικανότητα συγγραφής κειμένων.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ψηφιακές δεξιότητες.
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και συντονισμός προγραμμάτων ενημέρωσης και ετοιμασία εισηγήσεων που αφορούν στη βελτίωσή τους.
 • Παρακολούθηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Οργανισμού.
 • Οργάνωση και συντονισμός σε θέματα που αφορούν στην παρουσία του Οργανισμού σε διάφορες κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις.
 • Διεκπεραίωση παρουσιάσεων σε οργανωμένα σύνολα ή στο κοινό, σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που αφορούν στον τομέα της επικοινωνίας.

Απολαβές & Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, Ταμείο Προνοίας, Ασφάλεια Ζωής και εργασία που επιτρέπει μια πολύ καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο career@greendot.com.cy μέχρι τις 13 Απριλίου 2023, γράφοντας στον τίτλο του email τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.