Ο οργανισμός GREEN DOT (CYPRUSPUBLIC CO LIMITEDζητά Υπεύθυνο/η Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων προς άμεση εργοδότηση στα γραφεία του στη Λευκωσία.

 

Ρόλος:

Η σωστή ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της Green Dot που στοχεύουν στην προώθηση της Ανακύκλωσης και στην προστασία του Περιβάλλοντος στην Κύπρο.

 

Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σε θέματα επικοινωνίας.
 • Ικανότητα συγγραφής κειμένων.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • 3ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και συντονισμός προγραμμάτων ενημέρωσης που προέρχονται από τον Οργανισμό Green Dot Cyprus και ετοιμασία εισηγήσεων που αφορούν τη βελτίωση τους.
 • Συνεισφορά στον καθορισμό και την εκτέλεση της στρατηγικής επικοινωνίας του Οργανισμού.
 • Παρακολούθηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Οργανισμού.
 • Οργάνωση και συντονισμός σε θέματα που αφορούν την παρουσία του Οργανισμού σε διάφορες κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις.
 • Διεκπεραίωση παρουσιάσεων σε οργανωμένα σύνολα ή στο κοινό, σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, σχετικά με την πιο πάνω θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο career@greendot.com.cy μέχρι τις 17 Ιουνίου 2022.